K. S. ROW Rybnik

DLA DZIENNIKARZY

Regulamin przyznawania akredytacji dziennikarskich w sezonie 2018. Przeczytaj, POBIERZ WNIOSEK i prześlij na media@row.rybnik.com.pl

I. Akredytacje stałe na sezon 2018

1. Proces akredytacyjny składa się z dwóch części. Pierwsza część polega na przeanalizowania przez Klub nadesłanych wniosków, natomiast druga wyselekcjonowania redakcji i dziennikarzy/fotoreporterów, którym zostaną przyznane stałe akredytacje prasowe.

2. Akredytacja stała dotyczy wszystkich meczów Nice 1 Ligi Żużlowej i innych zawodów żużlowych organizowanych w sezonie 2018 na Stadionie MOSiR w Rybniku z wyłączeniem zawodów międzynarodowych wysokiej rangi.

3. Akredytacja stała jest bezpłatna.

4. Akredytacje stałe przyznawane są raz w sezonie na podstawie nadesłanych wniosków zawierających następujące dokumenty:

a. wniosek akredytacyjny

b. oświadczenie fotoreportera dotyczące posiadania ubezpieczenia NNW (obowiązkowo). Prawdziwość oświadczenia może być sprawdzona podczas wydawania akredytacji.

c. do wniosku należy dołączyć zdjęcie legitymacyjne. 

5. Wnioski należy wypełnić za pośrednictwem formularza, który znajduje się na stronie internetowej www.row.rybnik.pl, w zakładce DLA DZIENNIKARZY znajdującej się w dolnej części strony.

6.Nieprzekraczalny termin nadsyłania wniosków mija 12 marca 2018r.

7. Wnioski zawierające nieprawidłowo wypełnione wymagane pola lub wnioski przekazane po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Biuro Prasowe KS ROW Rybnik S. A. nie planuje poszerzenia listy akredytacji stałych w trakcie sezonu.

9. O akredytacje mogą ubiegać się tylko osoby pełnoletnie.

10. Akredytacje stałe otrzymują przedstawiciele mediów o ugruntowanej pozycji na rynku, spełniających następujące wymagania:

a. prasa

· tytuł musi posiadać NIP i REGON

· tytuł musi mieć nadany numer ISSN

· na łamach tytułu muszą być publikowane informacje związane ze sportem żużlowym

b. rozgłośnie radiowe

· redakcja musi posiadać koncesję

· redakcja musi posiadać NIP i REGON

· redakcja musi publikować informacje związane z sportem żużlowym

c. telewizje

· muszą posiadać licencję na nagrywanie spotkań Speedway Ekstraligi w sezonie 2017

· redakcja musi posiadać koncesję

· redakcja musi posiadać NIP i REGON

· redakcja musi publikować informacje związane z sportem żużlowym

d. portale internetowe

· redakcja portalu musi posiadać NIP i REGON

· portal musi mieć nadany numer ISSN

· na łamach portalu muszą być publikowane informacje związane ze sportem żużlowym

11. Wszystkie wnioski zostaną przeanalizowane przez Klub, a każde zgłoszenie otrzyma do dnia 20 marca 2018 r. informację o przyznaniu lub odmowie udzielenia akredytacji.

12. Niewypełnienie świadczeń wymienionych w pkt. 11 skutkuje odrzuceniem akredytacji.


 

II. Akredytacje jednorazowe w sezonie 2018

1. Jedynym sposobem na otrzymanie akredytacji jednorazowej przez osoby nie posiadające "stałej akredytacji" na zawody organizowane przez ROW Rybnik S.A. w sezonie 2018 jest wypełnienie i przysłanie wypełnionego wniosku znajdującego się na stronie internetowej ROW Rybnik S.A. (adres www.row.rybnik.com.pl) w zakładce "DLA DZIENNIKARZY" w terminie 72 godzin przed zawodami.

2. Wnioski przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Potwierdzenia przyznania akredytacji będą wysyłane przez pracownika Biura Prasowego ROW Rybnik S.A. do 48 godzin przed zawodami.

4. Dziennikarze z miast drużyny przyjezdnej mają pierwszeństwo w przydziale akredytacji jednorazowych.

5. O akredytacje jednorazowe mogą ubiegać się tylko osoby pełnoletnie.

6. Fotoreporterzy starający się o akredytację jednorazową muszą dołączyć do wniosku oświadczenie dotyczące posiadania ubezpieczenia NNW (obowiązkowo).
 

III. Ogólne zasady przyznawania akredytacji w sezonie 2018

1. Każda redakcja ma prawo akredytować dwóch przedstawicieli - dziennikarza i fotoreportera.

2. Ustala się liczbę akredytowanych dziennikarzy (razem z fotoreporterami) na zawody Nice 1 Ligi Żużlowej w Rybniku na 60 osób w tym:

a. akredytacje stałe 40 osób

b. akredytacje jednorazowe 20 osób

3. W związku z dużym zainteresowaniem ze strony mediów informujemy, że liczba akredytacji dla dziennikarzy i fotoreporterów jest ograniczona, co spowodowane jest względami infrastruktury na stadionie MOSiR w Rybniku. W pierwszej kolejności akredytacje otrzymają osoby posiadające kartę prasową FIM lub UEM, dlatego prosimy w pole "NAZWISKO" wpisać nr karty o ile taką Państwo posiadacie. Ponadto ustala się priorytety w przyznawaniu akredytacji:

I. Telewizja

II. Radio

III. Prasa

IV. Portale internetowe

4.Zasada pierwszeństwa oznacza, że wnioski akredytacyjne rozpatrywane są zgodnie z kolejnością wymienioną w części IV regulaminu - punkt 4, aż do wyczerpania się limitu wolnych akredytacji jednorazowych.


 

V. Uwagi końcowe

1. Biuro Prasowe ROW Rybnik S.A. zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia akredytacji bez podania przyczyny.

2. O akredytację prasową mogą ubiegać się tylko osoby pełnoletnie.

3. Tylko potwierdzona akredytacja upoważnia do otrzymania identyfikatora uprawniającego do wejścia na obiekt.

4. Akredytacje jednorazowe odbiera się każdorazowo w pomieszczeniu Biura Prasowego ROW Rybnik S.A. na 2 godziny przed zawodami po przedstawieniu aktualnej legitymacji dziennikarskiej. Biuro Prasowe zostanie zamknięte na 15 minut przed zawodami. Po tym terminie nie ma możliwości odbioru akredytacji.

5. Wstęp do parku maszyn tylko do 60 minut przed zawodami oraz po zakończeniu ostatniego biegu po decyzji sędziego głównego zawodów.

6. Wejście na stadion dla dziennikarzy i fotoreporterów odbywa się tylko i wyłącznie przez oznaczone wejście na Trybunie Krytej od strony ul. Gliwickiej.

7. Proces akredytacyjny na sezon 2018 będzie prowadził Szef Biura Prasowego Klubu Bartłomiej Głazowski. Mail: media@row.rybnik.com.pl.

8. Dziennikarze ubiegający się o stałą akredytację prasową oraz jednorazową akredytację akceptują niniejszy Regulamin.

9. Fotoreporterzy posiadający akredytacje stałe na sezon 2018, zobowiązują się na życzenie klubu ROW Rybnik SA udostępnić zdjęcia wykonane podczas zawodów żużlowych organizowanych przez ten klub, wraz z prawami do ich ewentualnego wykorzystania.

 

OSTATNIO DODANY FILM

Zobacz więcej filmów

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU!

Tabela Nice 1 Ligi Żużlowej
 • M
  P
  +/-
 • 1.
  Grupa Azoty Unia Tarnów
  0
  0
  0
 • 2.
  ROW Rybnik
  0
  0
  0
 • 3.
  Car Gwarant Start Gniezno
  0
  0
  0
 • 4.
  Lokomotiv Daugavpils
  0
  0
  0
 • 5.
  Orzeł Łódź
  0
  0
  0
 • 6.
  Zdunek Wybrzeże Gdańsk
  0
  0
  0
 • 7.
  Arged Malesa TŻ Ostrovia
  0
  0
  0