K. S. ROW Rybnik

Bilety

Ceny karnetów na sezon 2020:

Amfiteatr ulgowy (emeryci, renciści, uczniowie i studenci do 25 roku życia) - 210 zł
Amfiteatr - 280 zł
Trybuna kryta - 420 zł

Karnety obowiązują na rundę zasadniczą PGE Ekstraligi oraz mecze sparingowe i imprezy juniorskie organizowane przez KS ROW Rybnik.

Karnety można kupować w siedzibie klubu na stadionie przy ul. Gliwickiej 72 od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 16.

Ceny biletów wstępu na mecze ligowe w sezonie 2020:

Amfiteatr ulgowy (emeryci, renciści, uczniowie i studenci do 25 roku życia) - 30 zł
Amfiteatr - 40 zł
Trybuna kryta - 60 zł

Dzieci do 10 roku życia na amfiteatr wchodzą za darmo!


REGULAMIN PORZĄDKOWY STADIONU MIEJSKIEGO W RYBNIKU DO ROZGRYWANIA WYŚCIGÓW MOTOCYKLOWYCH NA ŻUŻLU W SEZONIE 2020

§1 Zakres obowiązywania

Niniejszy regulamin obowiązuje na obszarze stadionu MOSiR w Rybniku przy ul. Gliwickiej 72.


§2 Przeznaczenie


    Stadion służy do przeprowadzania zawodów żużlowych na  torze posiadającym wymagane zgody oraz licencję toru.

    Stadion nie jest powszechnie dostępny.

    Umowy zawierane w przedmiocie wykorzystania stadionu muszą być zgodne z powszechnie obowiązującym prawem.

§3

    Przebywać na stadionie w czasie imprezy oraz korzystać z urządzeń stadionowych mogą tylko osoby posiadające przy sobie aktualny bilet wstępu lub inny dokument uprawniający do przebywania na obiekcie (karnet, zaproszenie, legitymację dziennikarską KDS, identyfikator, inne określone przez organizatora imprezy, zawodów). Bilet wstępu lub dokument uprawniający do przebywania na obiekcie sportowym w czasie organizowania imprezy żużlowej należy okazywać na żądanie służb porządkowych, informacyjnych lub policji.

    Widzowie muszą zajmować miejsca na widowni zgodnie z tym, jak zostały one oznaczone na bilecie lub innej uprawnionej karcie wstępu.

    W czasie zawodów żużlowych widzowie nie mogą przebywać w strefie bezpieczeństwa tj. pomiędzy bandą okalająca tor a bandą rozgraniczającą miejsca dla widzów oraz w parku maszyn zawodników.

    Przebywanie na stadionie w dni bez imprez określa użytkownik stadionu.

§4 Kontrola wejściowa

    Każda osoba wchodząca na stadion w dniu zawodów zobowiązana jest przy wejściu bez wezwania okazać służbie porządkowej lub informacyjnej swój bilet wstępu lub dokument uprawniający do wstępu na zawody i na żądanie udostępnić go do sprawdzenia.

    Służba porządkowa i informacyjna uprawniona jest do:

        kontroli biletów wstępu i dokumentów uprawniających do wstępu na obiekt oraz kontroli dokumentów uprawniających do zakupu biletów ulgowych

        sprawdzania osób – również przy użyciu środków technicznych – celem stwierdzenia czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa z powodu spożycia alkoholu, innych środków odurzających albo wskutek wnoszenia broni lub przedmiotów niebezpiecznych,

        podejmowania czynności w celu ochrony mienia przed zniszczeniem oraz ochrony życia i zdrowia uczestników imprezy,

        ujęcia osób zakłócających porządek publiczny lub naruszających obowiązujące przepisy prawa,

        kontroli zawartości torebek i innych przedmiotów wnoszonych na teren obiektu,

        odbierania przedmiotów niebezpiecznych i alkoholu wnoszonych na teren stadionu ,


    Policja uprawniona jest do działań zgodnie z ustawą o Policji

    Osoby, które nie posiadają aktualnego biletu wstępu, identyfikatora lub innego dokumentu wystawionego i podpisanego przez organizatora imprezy czyli Klub Sportowy ROW Rybnik S.A. oraz osoby stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane na stadion.


§5 Zachowanie na stadionie


    Każdy kto przebywa na stadionie powinien tak się zachować, aby nie szkodził ani nie zagrażał innym.

    Widzowie powinni stosować się do zarządzeń policji, straży pożarnej, służby porządkowej i informacyjnej oraz do zaleceń spikera stadionu.

    Ze względów bezpieczeństwa i dla zwalczania niebezpieczeństw widzowie są zobowiązani na żądanie policji albo służby porządkowej informacyjnej zajmować miejsca inne niż wskazane na biletach wstępu również w innych sektorach.

    Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.


§6 Zakazy

    Zabrania się wnoszenia na stadion następujących przedmiotów:

        broni wszelkiego rodzaju,

        przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski,

        pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,

        napojów alkoholowych i bezalkoholowych bez względu na rodzaj opakowania i pojemność,

        butelek, kubków, dzbanów lub puszek bez względu na rodzaj materiału, z jakiego są wykonane,

        przedmiotów o dużej objętości jak drabiny, stołki, krzesła, skrzynie, walizki,

        fajerwerków innych przedmiotów pirotechnicznych,

        drzewców do flag i transparentów,

        instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym,

        zwierząt,

    Ponadto zakazuje się:

        Sprzedaży i spożywania innego alkoholu niż dozwolonego prawem oraz poza miejscami wskazanymi przez organizatora. Miejscem sprzedaży i konsumpcji alkoholu dozwolonego prawem jest cały teren objęty imprezą masową zaznaczony na planach graficznych.

        wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone dla powszechnego użytku szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia toru, urządzenia oświetleniowe, reklamy, pomosty kamerowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy

        wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (np. tor, płyta boiska, park maszyn, pas bezpieczeństwa, pomieszczenia wewnętrzne, stanowiska sędziego, spikera, chronometrażysty i pomieszczenia służbowe

        rzucania wszelkimi przedmiotami

        rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świecących, poza miejscami wyznaczonymi dla opraw pirotechnicznych, pokazanych na planach graficznych,

        prowadzenia sprzedaży towarów, programów i kart wstępu bez zezwolenia

        rozdawania druków, ulotek i przeprowadzania zbiórek

        pisania na budowlach, urządzeniach, drogach, malowania ich i oklejania

        załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania stadionu w inny sposób, szczególnie przez wyrzucenie przedmiotów

§7 Odpowiedzialność

        Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

        Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać organizatorowi imprezy.

 

Klub Sportowy ROW Rybnik S.A.

 

 


KUP BILET ONLINE

Tabela PGE Ekstraliga
 • M
  P
  +/-
 • 1.
  Fogo Unia Leszno
  4
  8
  46
 • 2.
  Eltrox Włókniarz Częstochowa
  3
  6
  60
 • 3.
  RM Solar Falubaz Zielona Góra
  4
  5
  -5
 • 4.
  Motor Lublin
  4
  4
  8
 • 5.
  Betard Sparta Wrocław
  4
  3
  -12
 • 6.
  MRGARDEN GKM Grudziądz
  4
  2
  -2
 • 7.
  PGG ROW Rybnik
  4
  2
  -69
 • 8.
  Moje Bermudy Stal Gorzów
  3
  0
  -26
OSTATNIO DODANY FILM

Zobacz więcej filmów

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU!

POGODA

Prognoza pogody
Rybnik
Pogoda - Rybnik

SONDA