W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30.08.2019 o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), Klub Sportowy ROW Rybnik Spółka Akcyjna informuje swoich akcjonariuszy o obowiązkowej dematerializacji akcji spółki, która oznacza zastąpienie papierowej wersji akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy.

Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować pisemnie na adres spółki:

Klub Sportowy ROW Rybnik Spółka Akcyjna

ul. Gliwicka 72 

44-200 Rybnik

biuro@row.rybnik.com.pl