Siedziba Spółki K.S. ROW Rybnik S.A. i Stowarzyszenia Żużlowy Klub Sportowy ROW Rybnik
Stadion miejski przy ul. Gliwickiej 72 w Rybniku.
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00.

Adres: ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik
tel. (32) 430-90-80, fax: (32) 427-40-90
mail: biuro@row.rybnik.com.pl

KRS 0000594658
konto: ING Bank Śląski 65 1050 1344 1000 0090 3079 5638