Klub Sportowy ROW Rybnik Spółka Akcyjna

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący RN: Tomasz Budniok
Wiceprzewodniczący RN: Czesław Lajdamik
Członek RN: Andrzej Waliszewski

Zarząd spółki:

Prezes zarządu: Krzysztof Mrozek (prezes@row.rybnik.com.pl)

 

Dyrektor biura d/s finansowo - organizacyjnych: Barbara Kask - Maciejonczyk (biuro@row.rybnik.com.pl )

 

Dane spółki

REGON: 363353817

NIP: 6423193038

KRS: 0000594658

Organ rejestrowy: SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Kapitał zakładowy: 175.000,00 zł wpłacony w całości.


Stowarzyszenie Żużlowy Klub Sportowy "ROW Rybnik"

Prezes zarządu: Krzysztof Mrozek (prezes@row.rybnik.com.pl )

Przewodniczący komisji rewizyjnej Stowarzyszenia: Szymon Danel


Siedziba Spółki KS ROW Rybnik SA i Stowarzyszenia Żużlowy Klub Sportowy "ROW Rybnik"

Stadion miejski przy ul. Gliwickiej 72 w Rybniku.

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 16.

Adres: ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik
tel. (32) 430-90-80,
mail: biuro@row.rybnik.com.pl